Startsidan
Fartygsfakta
Historik
Projektet S/V Isolda
Isolda Ekonomisk Förening
Bli medlem i (FSIV)
Arbetsdagar
Kajutahistorier & övriga berättelser.
Var finns vi?
K-märkning
Bildgalleri
Gästbok
Länkar
Sponsorer
Kontakt
Logga in

S/V Isolda
Sveriges sista seglande fraktfartyg i transatlantisk fart.Skonaren Isolda


  S/V Isolda är en tremastad slättoppad skonare som byggdes i järn 1902 på Lödöse varv. Hon levererades till Göteborgsrederiet Korn & Kjellberg och sattes in på kaffetraden till Sydamerika. Under åren kom hon att angöra en mängd olika hamnar runt om i världen. Hon är det sista svenska segelfartyget som seglat i oceanfart.  God Jul och Gott Nytt År
  Tack till er alla som på ett eller annat sätt stöttat projektet ISOLDA !


  Detta anslag skall användas till nedanstående arbete.

  ARBETSDAGAR - 2020


  På bilden ligger Skonaren Isolda förtöjd utanpå dockan på Gotenius Varv i Göteborg. Detta är hennes plats under renoveringen. I dagsläget är tre master på plats. Hon ser återigen ut som en 111:a!

  Isoldas Vänförening är öppen för alla som är intresserade av fartyg, havet eller helt enkelt bara vill vara med och stödja renoveringen av detta speciella fartyg.

  På arbetsdagarna är alla medlemmar hjärtligt välkomna ombord för att delta i arbetet med underhåll eller bara träffas och ta del av alla historier/skrönor om fartyget och familjen som levde ombord. Fika serveras i akterhuset!

  Planerade arbetsdagar:
  15 och 16 januari
  13 och 14 februari
  6 och 7 mars


  Välkomna
  Obs ändringar kan ske och det meddelas här.


  Allt arbete ombord sker på egen risk.
  Kan du inte dessa dagar? Kom med förslag!
  ordforanden(O)isolda.info eller tommy.andersson(O)isolda.info  ISOLDA
  Låg i docka veckorna 43, 44, 45 (21 oktober till 8 november).

  Stort och varmt TACK till alla er som arbetade och bidrog till att allt som var planerat
  blev gjort under de veckor som fartyget upplagt i dockan på Gotenius Varv.

  Styrelsen//
  Margareta Romander, ordf.

  Ett föredrag med Göteborgs hembygdsförbund.
  Hämta din biljett i museets reception från klockan 10 samma dag.
  Föreläsningssalen är utrustad med hörslinga.
  Föredraget är en del av Vetenskapsfestivalens program och är helt kostnadsfri.

  GÖTEBORGS HEMBYGDSFÖRBUND
  ons 22 apr
  Tid: 18.00
  Var: Wallenstamsalen

  GÖTEBORGS STADSMUSEUM
  Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg  Vecka 43, den 21 oktober 2019

  Kommer Isolda att tas upp i docka på Gotenius Varv.
  Tvättning av botten ska göras. Därefter inspektion och kontrollmätning av bottenplåtar.
  Förhoppningsvis inget som måste åtgärdas. Avslutas med målning.

  Samtidigt ombord ska städning av lastrum göras och borttagning av skrot.
  Vita bordläggningen ska fläckvis förbättras.
  Vi räknar med att hela veckan går åt för dessa arbeten.

  Hör av dig om du vill komma. Du är så välkommen att hjälpa till.

  Styrelsen

  Några foto från senaste dockningen.


  Från vänster i bild: Magnus Jönson, Peter Ahlanders & Lars Petersen

  European Cultural Tourism Network Awards
  Destination of Sustainable Cultural Tourism 2019

  Varma gratulationer till Tommy Andersson som erhöll pris för sitt arbete med att
  "Koppla ihop maritim kultur med turism/besöksnäring i samverkan med andra kulturaktörer".
  Speciellt är det för Vänereskadern 2018.

  Priset delades ut i Malaga, Spanien, på en kongress 23-26 oktober 2019.
  Era medlemsavgifter är nödvändiga för oss för att kunna hålla igång arbetsgruppen samt betala övriga administrativa kostnader som ex. försäkring, websida, porto m.m.

  För att kunna genomföra vår målsättning är vi tacksamma för ett extra bidrag från er.

  Medlemsavgifter:

  • Enskilt medlemskap, vuxen (200 kr/år)
  • Enskilt medlemskap, ungdom (150 kr/år)
  • Familjemedlemskap (350 kr/år)
  • Företagsmedlemskap (1000 kr/år)
  • Extra bidrag till renoveringen är välkommet

  Sätt in beloppet på BG 729-7666.
  Vid betalning lämna information om namn, typ av medlemskap, extra bidrag samt namn och E-mailadress.

  Tackar på förhand för ert bidrag!

  Styrelsen Vänföreningen Skonaren Isolda
  Erhållna bidrag 2017
  Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs Fond för svensk kultur har givit 90.000 kr.

  Erhållna bidrag 2015 - 2016
  Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs Fond för svensk kultur har givit 75.000 kr.
  Statens maritima museer har delat ut 250.000 kr.
  Dessa pengar har gjort det möjligt att få Isoldas mesanmast tillverkad.
  Vi TACKAR för dessa pengar till arbetet att få Isolda under segel igen!


  Isoldas historia är välkänd och det finns ett sällsynt rikt dokumentationsmaterial med ritningar, fotografier och berättelser om livet ombord. Enligt Statens Maritima Museer är Isolda ett mycket intressant och historiskt värdefullt fartyg. Isolda K-märktes 2002.

  år 1994 köptes Isolda av den nybildade föreningen Isolda Ekonomisk Förening (IEF). Föreningens målsättning är att återställa fartyget exteriört i så nära tidstypiskt skick som möjligt men anpassad efter gällande krav. Vi skall bedriva verksamhet inom sjöfart som seglande passagerarfartyg. Fartyget skall anpassas för handikappade. Interiört skall hon ha en god standard med ett antal tvåmanshytter samt mäss för besättningen. Som passagerarfartyg skall hon kunna segla med turister, lokalt boende samt kunna användas av näringslivet för ex. nätverkande/ marknadsföring.

  Isoldas väl dokumenterade historia, storlek och konstruktion gör henne till ett unikt kulturarv. Med sitt vackra skrov och rigg är hon en bra plattform för nuvarande och kommande generationer att få en inblick i hur det är att segla och leva ombord på ett fartyg av den här storleken. Isolda är byggd i järn och är ett kraftfullt fartyg. Hon är en värdig representant för Göteborgs sjöfartshistoria.

  Idag ligger Isolda på Gotenius Varv i Göteborg där renovering sker genom frivilliga krafter samt genom stöd av sponsorer.

  Bli medlem i ”Föreningen Skonaren Isoldas Vänner” och följ renoveringen genom medlemsbladet. Ta del av fartygets historia och erhåll erbjudanden om aktiviteter.

  Vill du aktivt arbeta i projektet med underhåll, dokumentation/ administration kan du ansöka om medlemskap i ”Isolda Ekonomisk Förening” (ägare av skonaren) kontakta styrelsen via hemsidan.

  Sponsring av projektet kan ske genom kontanta bidrag, produkter eller tjänster som kommer skonaren Isolda till godo.


  Välkommen till S/V Isoldas hemsida
  Styrelsen (IEF)


Den 6 december, 2016 fick Isolda Mesanmasten, den tredje och sista masten på plats. Isolda låg i Docka under påmastningen. Hela arbetet sköttes av personal från Gotenius Varv.Isoldas Fockmast under tillverkning och påmastning vid Gotenius Varv
upp igen!