Startsidan
Fartygsfakta
Historik
Projektet S/V Isolda
Isolda Ekonomisk Förening
Bli medlem i (FSIV)
Arbetsdagar
Kajutahistorier & övriga berättelser.
Var finns vi?
K-märkning
Bildgalleri
Gästbok
Länkar
Sponsorer
Kontakt
Logga in

S/V Isolda
Sveriges sista seglande fraktfartyg i transatlantisk fart.Skonaren Isolda


 • S/V Isolda är en tremastad slättoppad skonare som byggdes i järn 1902 på Lödöse varv. Hon levererades till Göteborgsrederiet Korn & Kjellberg och sattes in på kaffetraden till Sydamerika. Under åren kom hon att angöra en mängd olika hamnar runt om i världen. Hon är det sista svenska segelfartyget som seglat i oceanfart.  ARBETSDAGAR - 2019

  På bilden ligger Skonaren Isolda förtöjd utanpå dockan på Gotenius Varv i Göteborg. Detta är hennes plats under renoveringen. I dagsläget är tre master på plats. Hon ser återigen ut som en 111:a!

  Isoldas Vänförening är öppen för alla som är intresserade av fartyg, havet eller helt enkelt bara vill vara med och stödja renoveringen av detta speciella fartyg.

  På arbetsdagarna är alla medlemmar hjärtligt välkomna ombord för att delta i arbetet med underhåll eller bara träffas och ta del av alla historier/skrönor om fartyget och familjen som levde ombord. Fika serveras i akterhuset!

  Planerad arbetsdag under våren 2019 är:

  Torsdag 27 Juni och Fredgen den 28 Juni
  Eller (väderberoende arbete. Poopdäcket är huvudarbetet)
  Torsdag 27 Juni och Fredag 28 Juni
  Torsdag 15 Augusti
  Lördag 7 September
  Lördag 28 September

  Obs ändringar kan ske och det meddelas här.


  Allt arbete ombord sker på egen risk.


  Kan du inte dessa dagar? Kom med förslag!
  ordforanden(O)isolda.info eller tommy.andersson(O)isolda.info  Era medlemsavgifter är nödvändiga för oss för att kunna hålla igång arbetsgruppen samt betala övriga administrativa kostnader som ex. försäkring, websida, porto m.m.

  För att kunna genomföra vår målsättning är vi tacksamma för ett extra bidrag från er.

  Medlemsavgifter:

  • Enskilt medlemskap, vuxen (200 kr/år)
  • Enskilt medlemskap, ungdom (150 kr/år)
  • Familjemedlemskap (350 kr/år)
  • Företagsmedlemskap (1000 kr/år)
  • Extra bidrag till renoveringen är välkommet

  Sätt in beloppet på BG 729-7666.
  Vid betalning lämna information om namn, typ av medlemskap, extra bidrag samt namn och E-mailadress.

  Tackar på förhand för ert bidrag!

  Styrelsen Vänföreningen Skonaren Isolda
  Erhållna bidrag 2017
  Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs Fond för svensk kultur har givit 90.000 kr.

  Erhållna bidrag 2015 - 2016
  Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs Fond för svensk kultur har givit 75.000 kr.
  Statens maritima museer har delat ut 250.000 kr.
  Dessa pengar har gjort det möjligt att få Isoldas mesanmast tillverkad.
  Vi TACKAR för dessa pengar till arbetet att få Isolda under segel igen!


  Isoldas historia är välkänd och det finns ett sällsynt rikt dokumentationsmaterial med ritningar, fotografier och berättelser om livet ombord. Enligt Statens Maritima Museer är Isolda ett mycket intressant och historiskt värdefullt fartyg. Isolda K-märktes 2002.

  år 1994 köptes Isolda av den nybildade föreningen Isolda Ekonomisk Förening (IEF). Föreningens målsättning är att återställa fartyget exteriört i så nära tidstypiskt skick som möjligt men anpassad efter gällande krav. Vi skall bedriva verksamhet inom sjöfart som seglande passagerarfartyg. Fartyget skall anpassas för handikappade. Interiört skall hon ha en god standard med ett antal tvåmanshytter samt mäss för besättningen. Som passagerarfartyg skall hon kunna segla med turister, lokalt boende samt kunna användas av näringslivet för ex. nätverkande/ marknadsföring.

  Isoldas väl dokumenterade historia, storlek och konstruktion gör henne till ett unikt kulturarv. Med sitt vackra skrov och rigg är hon en bra plattform för nuvarande och kommande generationer att få en inblick i hur det är att segla och leva ombord på ett fartyg av den här storleken. Isolda är byggd i järn och är ett kraftfullt fartyg. Hon är en värdig representant för Göteborgs sjöfartshistoria.

  Idag ligger Isolda på Gotenius Varv i Göteborg där renovering sker genom frivilliga krafter samt genom stöd av sponsorer.

  Bli medlem i ”Föreningen Skonaren Isoldas Vänner” och följ renoveringen genom medlemsbladet. Ta del av fartygets historia och erhåll erbjudanden om aktiviteter.

  Vill du aktivt arbeta i projektet med underhåll, dokumentation/ administration kan du ansöka om medlemskap i ”Isolda Ekonomisk Förening” (ägare av skonaren) kontakta styrelsen via hemsidan.

  Sponsring av projektet kan ske genom kontanta bidrag, produkter eller tjänster som kommer skonaren Isolda till godo.


  Välkommen till S/V Isoldas hemsida
  Styrelsen (IEF)


Den 6 december, 2016 fick Isolda Mesanmasten, den tredje och sista masten på plats. Isolda låg i Docka under påmastningen. Hela arbetet sköttes av personal från Gotenius Varv.Isoldas Fockmast under tillverkning och påmastning vid Gotenius Varv
upp igen!